Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Komunikacyjne

Wzór dokumentu : Zbiorcze sprawozdanie z terenu województwa...

Stan na dzień: 07/04/2020
Kategoria dokumentu: Komunikacyjne
Tytuł dokumentu: Zbiorcze sprawozdanie z terenu województwa z realizacji przez Starostów zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Opis: Dz.U. 2018, poz. 973
Formularz obowiązuje od dnia 22 czerwca 2018 r.

Liczba stron: 7
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Komunikacyjne"