Money.pl Firma Wzory dokumentów

Wnioski

Wzór dokumentu : Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego...

Stan na dzień: 2005-07-22 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wnioski
Tytuł dokumentu: Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące
Opis: Osoba zameldowana na pobyt czasowy i przebywająca w tej samej miejscowości nieprzerwanie dłużej niż 2 miesiące, co do zasady jest obowiązana zameldować się na pobyt stały. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy zachodzą okoliczności wskazujące na to, iż pobyt ten nie utracił charakteru pobytu czasowego. Do okoliczności tych zalicza się w szczególności wykonywanie pracy poza miejscem pobytu stałego lub pobyt związany z kształceniem się, leczeniem, wypoczynkiem lub ze względów rodzinnych. W takiej sytuacji osoba obowiązana jest jednak do zameldowania się na pobyt czasowy trwający powyżej 2 miesięcy przez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące".
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wnioski"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI