Money.pl Firma Wzory dokumentów

Finansowe Windykacja i należności

Wzór dokumentu : Zgłoszenie podejrzenia braku spełnienia...

Stan na dzień: 2008-04-16 00:00:00
Kategoria dokumentu: Windykacja i należności
Tytuł dokumentu: Zgłoszenie podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego/wymagań zasadniczych wyrobu medycznego
Opis: Zgłoszenia podejrzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym, dokonuje się do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Zgłoszenie takiego podejrzenia przez: kierownika zakładu opieki zdrowotnej, lekarza lub lekarza dentystę zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt - z wyłączeniem zgłoszenia dotyczącego produktu leczniczego weterynaryjnego, kierownika apteki lub punktu aptecznego, podmiot uprawniony do obrotu produktami leczniczymi, podmiot odpowiedzialny, wytwórcę lub importera, lekarza prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską, pielęgniarkę i położną udzielającą świadczeń w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarek i położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek i położnych lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych, felczera, ratownika medycznego oraz inne osoby wykonujące zawód medyczny uprawnione do podawania pacjentowi produktów leczniczych - następuje w formie pisemnej na formularzu, który publikujemy poniżej. Został on określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Windykacja i należności"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI