Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe USC

Wzór dokumentu : Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu...

Stan na dzień: 2005-07-25 00:00:00
Kategoria dokumentu: USC
Tytuł dokumentu: Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Opis: Do obowiązku meldunkowego ciążącego na każdej osobie przebywającej na terenie kraju należy zaliczyć również obowiązek wymeldowania się z miejsca pobyty stałego. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Obowiązek ten dopełnia się poprzez wypełnienie i podpisanie formularza "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego".
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "USC"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI