Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Dokumenty Celne

Wzór dokumentu : Zobowiązanie gwaranta, składane jako...

Stan na dzień: 05/06/2020
Kategoria dokumentu: Dokumenty Celne
Tytuł dokumentu: Zobowiązanie gwaranta, składane jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opis: Dz.U. 2017, poz. 214
Formularz obowiązuje od dnia 4 lutego 2017 r.

Liczba stron: 4
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty Celne"