Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Dokumenty Celne

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Dokumenty Celne

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Dokumenty Celne"

Adnotacja z czynności audytowych Adnotacja z czynności audytowych
Aneks do Planu postępowania audytowego Aneks do Planu postępowania audytowego
Certyfikat weryfikacji dostawy towarów o znaczeniu strategicznym Certyfikat weryfikacji dostawy towarów o znaczeniu strategicznym
CMR Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR Międzynarodowy samochodowy list przewozowy
D.W.1 - Deklaracja wartości celnej D.W.1 - Deklaracja wartości celnej
D.W.1 BIS - Arkusz dodatkowy D.W.1 BIS - Arkusz dodatkowy
Deklaracja celna eksportowo-importowa dla towarów, które są własnością wojsk Deklaracja celna eksportowo-importowa dla towarów, które są własnością wojsk
Deklaracja celna eksportowo-importowa dla wojskowych pojazdów służbowych Deklaracja celna eksportowo-importowa dla wojskowych pojazdów służbowych
Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz) Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz)
Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (wywóz) Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (wywóz)
Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt Dokument potwierdzający przeprowadzenie kontroli granicznej przesyłki środków żywienia zwierząt
Dokument Przekazania Towaru (DPT) Dokument Przekazania Towaru (DPT)
Dokument T 5 Bis - kontrola użycia i/lub przeznaczenia towarów Dokument T 5 Bis - kontrola użycia i/lub przeznaczenia towarów
DWC - Deklaracja Wartości Celnej DWC - Deklaracja Wartości Celnej
Ewidencja maszyn, urządzeń i wyposażenia prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym Ewidencja maszyn, urządzeń i wyposażenia prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym
Ewidencja towarowa prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym Ewidencja towarowa prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym
Ewidencja towarów nieobjętych przeznaczeniem celnym prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym Ewidencja towarów nieobjętych przeznaczeniem celnym prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym
Formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego Formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego
INF 1 - Uszlachetnianie czynne INF 1 - Uszlachetnianie czynne
INF 2 - Uszlachetnianie bierne - Obrót Trójstronny INF 2 - Uszlachetnianie bierne - Obrót Trójstronny
INF 3 - Towary powracające - Dokument informacyjny INF 3 - Towary powracające - Dokument informacyjny
INF 4 - Świadectwo Informacyjne i wniosek o wystawienie świadectwa informacyjnego INF 4 - Świadectwo Informacyjne i wniosek o wystawienie świadectwa informacyjnego
INF 5 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (EX/IM) INF 5 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (EX/IM)
INF 6 - Odprawa czasowa INF 6 - Odprawa czasowa
INF 7 - Uszlachetnianie czynne INF 7 - Uszlachetnianie czynne
INF 8 - Składy celne / wolne obszary celne / składy wolnocłowe - Zabiegi zwyczajowe INF 8 - Składy celne / wolne obszary celne / składy wolnocłowe - Zabiegi zwyczajowe
INF 9 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (IM/EX) INF 9 - Uszlachetnianie czynne, Obrót trójstronny (IM/EX)
Karta kontrolna T 5 (nieaktywny PDF) Karta kontrolna T 5 (nieaktywny PDF)
Karta Rejestracji - PDR Karta Rejestracji - PDR
Karta Rejestracji - PDR/Intrastat Karta Rejestracji - PDR/Intrastat
Kartoteka rozchodów i przemieszczeń towarów prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym Kartoteka rozchodów i przemieszczeń towarów prowadzona w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym
Kwestionariusz postępowania audytowego Kwestionariusz postępowania audytowego
Odprawa czasowa - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF Odprawa czasowa - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
Oświadczenie bezpieczeństwa - INTRASTAT Oświadczenie bezpieczeństwa - INTRASTAT
Oświadczenie osoby stwierdzające, iż nie jest podmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego i nie naruszyła przepisów prawa celnego lub podatkowego Oświadczenie osoby stwierdzające, iż nie jest podmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego i nie naruszyła przepisów prawa celnego lub podatkowego
Plan postępowania audytowego Plan postępowania audytowego
Postanowienie o spełnianiu warunków i kryteriów Postanowienie o spełnianiu warunków i kryteriów
Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce
Powszechny Weterynaryjny Dokument Wejścia, PWDW dla Zwierząt Powszechny Weterynaryjny Dokument Wejścia, PWDW dla Zwierząt
Pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej Pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej
Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych
Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych Pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych
Protokół z czynności audytowych Protokół z czynności audytowych
Protokół z walnego zgromadzenia członków spółdzielni Protokół z walnego zgromadzenia członków spółdzielni
Przetwarzanie pod kontrolą celną - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF Przetwarzanie pod kontrolą celną - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
Skład celny - Formularz kontynuacyjny do wniosku o zezwolenie na prowadzenie składu celnego lub objęcia składu celnego procedurą typu E - instrukcja w wersji PDF Skład celny - Formularz kontynuacyjny do wniosku o zezwolenie na prowadzenie składu celnego lub objęcia składu celnego procedurą typu E - instrukcja w wersji PDF
Skład celny - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF Skład celny - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
Świadectwo o przydatności do produkcji substancji pomagającej w przetwarzaniu Świadectwo o przydatności do produkcji substancji pomagającej w przetwarzaniu
Świadectwo Pochodzenia - Certificate of Origin Świadectwo Pochodzenia - Certificate of Origin
Świadectwo spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę Świadectwo spełnienia wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy/materiał lub wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością przekraczający granicę
Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych
Uszlachetnianie bierne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF Uszlachetnianie bierne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie  gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/ostateczne przeznaczenie - instrukcja w wersji PDF
Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania czynnego (Formularz kontynuacyjny) - instrukcja w wersji PDF Uszlachetnianie czynne - Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania czynnego (Formularz kontynuacyjny) - instrukcja w wersji PDF
Wezwanie do udostępnienia dokumentów, danych, informacji oraz do złożenia wyjaśnień Wezwanie do udostępnienia dokumentów, danych, informacji oraz do złożenia wyjaśnień
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej substancji pomagającej w przetwarzaniu
Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością
Wniosek o dokonanie zwrotu / umorzenia należności celnych Wniosek o dokonanie zwrotu / umorzenia należności celnych
Wniosek o nadanie lub ustalenie numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podsystemu INTRASTAT Wniosek o nadanie lub ustalenie numeru identyfikacyjnego dla potrzeb podsystemu INTRASTAT
Wniosek o pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych Wniosek o pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych
Wniosek o udzielenie pomocy prawnej Wniosek o udzielenie pomocy prawnej
Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT) Wniosek o udzielenie wiążącej informacji taryfowej (WIT)
Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych
Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej
Wniosek o ustanowienie//zmianę/zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie//zmianę/zniesienie składu wolnocłowego Wniosek o ustanowienie//zmianę/zniesienie wolnego obszaru celnego lub o ustanowienie//zmianę/zniesienie składu wolnocłowego
Wniosek o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego Wniosek o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego
Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2 Wniosek o wydanie pozwolenia na stosowanie zbiorczej deklaracji wartości celnej D.W.2
Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego Wniosek o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika
Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający Wniosek o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający
Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych
Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania biernego - Formularz kontynuacyjny - instrukcja w wersji PDF Wniosek o zezwolenie na zastosowanie uszlachetniania biernego - Formularz kontynuacyjny - instrukcja w wersji PDF
Wniosek o zwolnienie opiekuna od przedstawienia szczegółowych rachunków z zarządu majątkiem małoletniego Wniosek o zwolnienie opiekuna od przedstawienia szczegółowych rachunków z zarządu majątkiem małoletniego
WPR 1 WPR 1
WPR 5 WPR 5
Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla wwozu i przewozu (CVED) Wspólnotowe Świadectwo Weterynaryjne dla wwozu i przewozu (CVED)
Wzór zobowiązania dołączanego do wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów w formie deklaracji na fakturze bez konieczności jej podpisywania przez eksportera Wzór zobowiązania dołączanego do wniosku o udzielenie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów w formie deklaracji na fakturze bez konieczności jej podpisywania przez eksportera
Zaświadczenie (Certyfikat) dotyczący zwolnienia od należności celnych przywozowych przesyłki przeznaczonej do użytku służbowego lub osobistego użytku Zaświadczenie (Certyfikat) dotyczący zwolnienia od należności celnych przywozowych przesyłki przeznaczonej do użytku służbowego lub osobistego użytku
Zaświadczenie o zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez funkcjonariusza Służby Granicznej Zaświadczenie o zatrzymaniu dokumentu paszportowego przez funkcjonariusza Służby Granicznej
Zobowiązanie gwaranta, składane jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie gwaranta, składane jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI