Money.pl Firma Wzory dokumentów

Transport Dokumenty Celne

Wzór dokumentu : Zaświadczenie (Certyfikat) dotyczący...

Stan na dzień: 2007-08-05 22:11:11
Kategoria dokumentu: Dokumenty Celne
Tytuł dokumentu: Zaświadczenie (Certyfikat) dotyczący zwolnienia od należności celnych przywozowych przesyłki przeznaczonej do użytku służbowego lub osobistego użytku
Opis:

Dz.U. 2018, poz. 2262 (załącznik 3 i 4)
Formularz obowiązuje od dnia 20 września 2016 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dokumenty Celne"