Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Podatek rolny

Wzór dokumentu : ZR-1/B

Podgląd dokumentu:
zobacz dokument
Stan na dzień: 06/07/2020
Kategoria dokumentu: Podatek rolny
Tytuł dokumentu: ZR-1/B
Opis:

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (wersja 2)
Formularz obowiązujący z dniem 1 stycznia 2012 r.

Liczba stron: 2
Format pliku: xlt   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Excel, obliczenia w pliku wykonują się automatycznie. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.