Firma

Zakładam firmę

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska)

Toway i usługi w klasie 35 klasyfikacji nicejskiej

Numer
bazowy
Klasa Towar / Usługa Numer
seryjny
(PL)
Numer
seryjny
(EN)
Numer
seryjny
(FR)
350084 35 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej R0018 O0009 P0131
350077 35 reklamy korespondencyjne R0024 A0017 P0132
350021 35 reklamy prasowe (przygotowywanie -) R0025 P0098 C0139
350040 35 reklamy radiowe R0026 R0001 P0133
350068 35 rekrutacja personelu R0029 P0023 R0035
350024 35 rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur] R0049 D0032 D0052
350008 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych R0050 D0035 D0037
350051 35 rynek (analizy -) R0060 M0016 R0016
350002 35 rynek (badania -) R0061 B0056 R0054
350072 35 sekretarskie (usługi -) S0012 S0026 S0015
350081 35 sortowanie danych w bazach komputerowych S0024 C0084 S0057
350038 35 sponsorowane teksty (publikowanie -) S0033 P0094 P0121
350016 35 sprawozdania rachunkowe (sporządzanie -) S0039 S0069 R0044
350071 35 sprzedaż (promocja -) dla osób trzecich S0041 S0005 P0107
350043 35 stenografia (usługi -) S0047 S0042 S0046
350082 35 targi (organizowanie -) w celach handlowych lub reklamowych T0004 O0025 F0023
350075 35 teksty (edycja -) T0011 W0027 T0064
350074 35 telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów] T0016 T0019 R0059
350044 35 telewizyjna (reklama -) T0022 T0024 P0134
350045 35 transkrypcja formy wiadomości i komunikatów T0044 T0060 T0072
350099 35 tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych T0073 W0033 R0040
350027 35 uaktualnianie materiałów reklamowych U0001 U0008 M0048
350093 35 udzielanie porad konsumentom (informacja handlowa oraz -) [punkty informacji konsumenckiej] U0010 C0069 I0036
350094 35 usługi telekomunikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania -) U0043 A0072 A0004
350039 35 wizerunek (kreowanie -) [firmy, usług, towaru] W0009 A0015 P0130
350010 35 wycena kompleksów leśnych W0026 E0032 E0064
350050 35 wycena wełny W0029 G0017 E0068
350032 35 wyceny handlowe W0032 B0053 E0067
350029 35 wydolność przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie -) W0035 E0008 E0094
350087 35 wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu W0040 R0037 L0075
350089 35 wynajem dystrybutorów automatycznych W0041 R0081 L0047
350083 35 wynajem fotokopiarek W0042 R0062 L0064
350035 35 wynajmowanie nośników reklamowych W0054 P0099 L0062
350070 35 wynajmowanie przestrzeni reklamowej W0057 R0036 L0087
350013 35 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego * W0060 O0002 L0059
1 | 2 | 3
Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiejPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI