Firma

Zakładam firmę

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska)

Klasa 35 klasyfikacji nicejskiej

Reklama; zarządzanie w działalności gospodarczej; administrowanie działalności gospodarczej; prace biurowe.
Uwagi i objaśnienia:
Klasa 35 obejmuje głównie usługi świadczone przez osoby lub instytucje, których celem jest przede wszystkim: 1. pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub 2. pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych, a jednostki usługowe zajmujące się reklamą biorą na siebie odpowiedzialność za łączność z odbiorcami, za zapowiedzi lub ogłoszenia za pośrednictwem wszelkich środków przekazu odnośnie wszystkich rodzajów towarów i usług.
Ta klasa zawiera, w szczególności:
  • wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu) tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach; usługi takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy;
  • usługi polegające na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji danych matematycznych lub statystycznych;
  • usługi agencji reklamowych oraz usługi takie jak dystrybucja prospektów, bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, dystrybucja próbek. Klasa ta może odnosić się do reklamy połączonej z innymi usługami, takimi jak pożyczki bankowe lub reklama radiowa.
Ta klasa nie zawiera, w szczególności:
  • usług takich, jak oceny i opinie specjalistów nie odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu działalności przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych oraz do zarządzania sprawami takich przedsiębiorstw (patrz Alfabetyczny Wykaz Towarów).

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (nicejska)

Szukane słowo:

Toway i usługi w klasie 35 klasyfikacji nicejskiej

Numer
bazowy
Klasa Towar / Usługa Numer
seryjny
(PL)
Numer
seryjny
(EN)
Numer
seryjny
(FR)
350017 35 audyt A0035 A0081 V0018
350030 35 aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży w trybie -) A0036 A0080 V0016
350031 35 badania marketingowe B0005 M0017 E0086
350041 35 badania w dziedzinie działalności gospodarczej B0011 B0065 R0029
350018 35 działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -) D0060 B0059 C0098
350062 35 działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie -) D0063 C0113 C0120
350101 35 edytorskie usługi w dziedzinie reklamy E0004 L0009 M0049
350098 35 fakturowanie F0002 I0041 F0002
350009 35 fotokopiowanie F0019 P0029 R0065
350005 35 importowo-eksportowe (agencje -) I0002 I0002 A0050
350079 35 impresariat w działalności artystycznej I0006 B0063 D0044
350006 35 informacja handlowa (agencje -) I0009 C0068 A0052
350065 35 informacja o działalności gospodarczej I0010 B0055 I0023
350007 35 koszty (analiza -) K0058 C0122 A0070
350022 35 maszynopisanie M0018 T0084 D0001
350049 35 modelki i modele (usługi -) [promocja sprzedaży i reklamy] M0033 M0042 M0013
350066 35 opinie (sondaże -) O0057 O0013 S0028
350036 35 organizowanie działalności gospodarczej (doradztwo dotyczące -) O0070 B0064 O0032
350097 35 outsourcing [doradztwo handlowe] O0099 O0027 S0034
350102 35 patronat (poszukiwania w zakresie -) P0007 S0062 R0017
350091 35 porównywanie cen (usługi -) P0054 P0060 C0078
350012 35 pośrednictwo pracy P0064 E0017 B0047
350026 35 powielanie dokumentów P0068 D0041 R0064
350076 35 prenumerata czasopism (usługi -) [dla osób trzecich] P0090 A0068 A0003
350092 35 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej P0092 P0057 P0083
350063 35 prognozy ekonomiczne P0098 E0001 P0090
350028 35 próbki (kolportaż -) P0114 D0037 D0036
350088 35 przegląd prasy (usługi -) P0124 N0002 R0085
350069 35 przenoszenie przedsiębiorstw (usługi związane z -) P0127 R0030 R0046
350067 35 przygotowanie listy płac P0142 P0017 P0015
350090 35 psychotechnika (dobór personelu za pomocą metod -) P0145 T0033 S0018
350042 35 public relations P0146 P0091 R0043
350047 35 public relations (agencje -) P0147 A0016 A0047
350015 35 rachunkowość R0001 B0031 C0083
350003 35 reklama billboardowa R0017 B0013 A0036
1 | 2 | 3
Szukaj towarów i usług w klasyfikacji nicejskiejPolecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI