Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 1163 z dnia 2014-12-12

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 1163 z dnia 2014-12-12

Wydany przez:Minister Gospodarki
Data ogłoszenia:2014-12-12
Tytuł aktu:Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2014-12-05

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2014 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI