Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 131 z dnia 2014-02-10

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 131 z dnia 2014-02-10

Wydany przez:Minister Gospodarki
Data ogłoszenia:2014-02-10
Tytuł aktu:Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT - IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010-2013"
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2014-01-31

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2014 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI