Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 369 z dnia 2014-05-22

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 369 z dnia 2014-05-22

Wydany przez:Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Data ogłoszenia:2014-05-22
Tytuł aktu:Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2014-05-16

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2014 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI