Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 476 z dnia 2014-06-17

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 476 z dnia 2014-06-17

Wydany przez:Minister Spraw Wewnętrznych
Data ogłoszenia:2014-06-17
Tytuł aktu:Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2014-05-26

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2014 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI