Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 214 z dnia 2014-03-19

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 214 z dnia 2014-03-19

Wydany przez:
Data ogłoszenia:2014-03-19
Tytuł aktu:Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisaną w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r.
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2014-01-29

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2014 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI