Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2014, nr 0 z dnia 2014-01-03

Monitor Polski - rok 2014, nr 0 z dnia 2014-01-03

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 2

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 3

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 4

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 5

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2013 r. nr 1130-18-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 6

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-13-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 7

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-16-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 8

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 9

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanawiająca rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-14-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 11

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-15-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-17-13 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 115-18-13 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 14

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2013 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 15

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 16

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 17

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2013 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 19

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 20

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 21

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 22

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzoną w Warszawie dnia 25 czerwca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 23

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 24

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 25

  Komunikat nr 01/2014 (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 27

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 28

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. nr 1130-19-2013 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-38-2013 o zwolnieniu Dowódcy Marynarki Wojennej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 31

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-39-2013 o zwolnieniu Dowódcy Wojsk Lądowych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 32

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-40-2013 o zwolnieniu Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 33

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-41-2013 o zwolnieniu Dowódcy Wojsk Specjalnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 34

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-42-2013 o zwolnieniu Dowódcy Sił Powietrznych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 35

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-43-2013 o zwolnieniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 36

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-44-2013 o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 37

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2013 r. nr 112-45-2013 o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 38

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 1131-27-2013 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 39

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 40

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 41

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 42

  Zarządzenie Nr 1/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł ,,Polska Reprezentacja Olimpijska Soczi 2014"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 43

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Dolaty  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 44

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 45

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2013 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 46

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Iuventus Plus"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 47

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 48

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 49

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 50

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 51

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 52

  Uchwała Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 53

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 54

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-37-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 55

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-38-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 56

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-39-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 57

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-40-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 58

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. nr 110-41-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 59

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-42-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 60

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-43-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 61

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2013 r. nr 110-44-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 62

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-45-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 63

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-46-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 64

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-47-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 65

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-48-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 66

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2013 r. nr 110-49-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 67

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-50-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 68

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-51-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 69

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-52-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 70

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-53-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 71

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. nr 115-54-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 72

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-55-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 73

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-56-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 74

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-57-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 75

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-58-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 76

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. nr 110-59-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 77

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-60-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 78

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-61-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 79

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-62-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 80

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-63-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 81

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-64-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2013 r. nr 110-65-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 83

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-66-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 84

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-67-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 85

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-68-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 86

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-69-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 87

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-70-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 88

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-71-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 89

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-72-2013 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 90

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2013 r. nr 110-73-2013 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 91

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych za 2012 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 92

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 93

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010-2013"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 94

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 95

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 96

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2013 r  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 97

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 98

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 99

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 100

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 101

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 102

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wydarzeń na Ukrainie  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 103

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 104

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego do wzmocnienia sił Republiki Francuskiej w Republice Środkowoafrykańskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 105

  Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 106

  Zarządzenie Nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 107

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Pradze dnia 21 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 108

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Pradze dnia 21 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 109

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 110

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2013 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2014 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 111

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali za strefę działań wojennych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 112

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Generacja Przyszłości"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 113

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2014 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 114

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 115

  Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 116

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Rydze dnia 13 lutego 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 117

  Oświadczenie rządowe z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Rydze dnia 13 lutego 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 118

  Uchwała Nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 119

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 120

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 121

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Wincentego Witosa w 140. rocznicę jego urodzin  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 122

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 123

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 124

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziowskim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 125

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziowskim  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 126

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 127

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 128

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych, oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 129

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 130

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 131

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT - IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010-2013"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 132

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 30 stycznia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 133

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 134

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 135

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 stycznia 2014 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013"  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 136

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2013  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 137

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 3 lutego 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 138

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 139

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 140

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 141

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 142

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. stawek opłat lotniczych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 143

  Komunikat Nr 02/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 144

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania stosowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 145

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 146

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 147

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie kwoty bazowej w 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 148

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 149

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 150

  Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 151

  Zarządzenie Nr 2/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii ,,Zwierzęta świata" - konik polski  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 152

  Uchwała Nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 153

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 154

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 155

  Zarządzenie Nr 4/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Kazimierz Wielki  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 156

  Zarządzenie Nr 5/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - denar Bolesława III Krzywoustego  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 157

  Zarządzenie Nr 6/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr i 5 gr  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 158

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013 r. i w drugim półroczu 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 159

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 160

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2013 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 161

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 162

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 163

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 164

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2013 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 165

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 166

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 167

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 168

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 169

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie upamiętnienia Zbigniewa Romaszewskiego, wicemarszałka Senatu VII kadencji, senatora I-VII kadencji  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 170

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 171

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w rocznicę śmierci Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa (1929-2013)  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 172

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 173

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 174

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 130. rocznicę urodzin  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 175

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 176

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych na lata 2007-2013 i przysługujących w ich ramach środków odwoławczych oraz instytucji właściwych do ich rozpatrzenia  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 177

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 178

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez obwodowe i rejonowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 179

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 180

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 181

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 182

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Ryszarda Zbrzyznego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 183

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 184

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 185

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 186

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie solidarności z Ukrainą  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 187

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 188

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1131-3-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 189

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 190

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 191

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 192

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 193

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 194

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie warunków technicznych głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 195

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 196

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej i Republice Czadu za strefę działań wojennych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 197

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2014 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 198

  Komunikat Nr 03/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 199

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 200

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 201

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 lutego 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Kultura+"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 202

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 203

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 204

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 205

  Uchwała Nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 206

  Uchwała Nr 29 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 207

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 208

  Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 209

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 210

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 211

  Zarządzenie Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 212

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 213

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisana w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 214

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Federalną Konfederacji Szwajcarskiej o wzajemnej reprezentacji w procesie rozpatrywania wniosków wizowych i wydawania wiz, podpisaną w Warszawie dnia 27 stycznia 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 215

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II i III kwartale 2014 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 216

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 217

  Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sportu i Turystyki lub przez niego nadzorowanych  / Minister Sportu i Turystyki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 218

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwartał 2013 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 219

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 220

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na II kwartał 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 221

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2014 r. nr 1131-1-2014 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 222

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 223

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 224

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 15. rocznicy członkostwa Polski w NATO 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 225

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie uczczenia 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 226

  Zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 227

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1131-2-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 228

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 229

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2014 r. nr 1130-1-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 230

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2014 r. nr 115-1-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 231

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 1130-4-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 232

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. nr 1130-2-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 233

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2014 r. nr 1130-3-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 234

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tomasza Smolarza  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 235

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 236

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 237

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 238

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 239

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych  / Minister Spraw Zagranicznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 240

  Zarządzenie nr 7/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów i wielkości emisji banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł, 50 zł i 100 zł  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 241

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2013 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 242

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 243

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub przez niego nadzorowanych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 244

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego i protokołu rejestracji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 245

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 246

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Kultura+"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 247

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Kultura+"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 248

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 249

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 250

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 251

  Zarządzenie nr 10/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł, 100 zł i 500 zł, upamiętniających kanonizację Jana Pawła II  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 252

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Jacka Kuronia  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 253

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 254

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Kultura+"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 255

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 256

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 257

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 258

  Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 259

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisana w Warszawie dnia 4 września 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 260

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisaną w Warszawie dnia 4 września 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 261

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisany w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 262

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych, podpisanej w Ułan Bator dnia 29 czerwca 2011 r., podpisanym w Warszawie dnia 29 stycznia 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 263

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 264

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 265

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 268

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Krystyny Pośledniej  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 269

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-4-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 270

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-5-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 271

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2014 r. nr 1130-6-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 272

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 273

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 274

  Komunikat Nr 04/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 278

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 282

  Zarządzenie nr 11/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100. rocznicę urodzin Jana Karskiego  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 283

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 27 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 284

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 27 marca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 285

  Zarządzenie nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 286

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2008-2013  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 287

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2014 r. w stosunku do marca 2008 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 288

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 289

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 290

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 291

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 292

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2010-2013  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 293

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 294

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 9 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 296

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Borkowskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 297

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia papieża błogosławionego Jana Pawła II  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 298

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 299

  Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 302

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 303

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach komorników sądowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 304

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 305

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2014 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 306

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ,,Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 307

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 308

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 309

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 310

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 311

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 312

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 313

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 314

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 315

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 316

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 317

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 318

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 319

  Uchwała Nr 48 Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 320

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 321

  Zarządzenie Nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 322

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 323

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uczczenia Jacka Kaczmarskiego w 10. rocznicę Jego śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 324

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2013 r. przypadających na jednego mieszkańca  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 326

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 327

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-2-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 328

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-3-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 329

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. nr 115-4-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 330

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-5-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 331

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. nr 115-6-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 332

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 333

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych  / Minister Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 334

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2013 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 335

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 336

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 337

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 338

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 kwietnia 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 339

  Zarządzenie nr 12/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - 25 lat wolności  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 340

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 341

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 342

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 343

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 344

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 345

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 346

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 347

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 348

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 349

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 350

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 351

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 352

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 30 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 353

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 30 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 354

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 355

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 356

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 357

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie listy akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone znakiem ,,NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 358

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. w stulecie urodzin Jana Karskiego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 359

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 360

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 361

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 362

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 363

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 364

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 365

  Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 366

  Uchwała Nr 2/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2013  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 367

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 368

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 369

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 370

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 371

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 372

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 373

  Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 374

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 375

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 376

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 377

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 378

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2014 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 379

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie uczczenia 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 380

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 381

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 382

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 383

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 384

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 385

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 386

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 387

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 388

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2013 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 389

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 390

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 391

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 392

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 393

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 394

  Komunikat Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju ,,Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 395

  Zarządzenie nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 396

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 397

  Uchwała Zgromadzenia Narodowego z dnia 29 maja 2014 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Zgromadzenie Narodowe /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 398

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 399

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Sebastiana Dudy  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 400

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Anny Elżbiety Fotygi  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 401

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dawida Bohdana Jackiewicza  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 402

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 403

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Barbary Kudryckiej  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 404

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Krzysztofa Kuźmiuka  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 405

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Krystyny Marii Łybackiej  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 406

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Stanisława Ożoga  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 407

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Julii Teresy Pitery  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 408

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Mirosława Plury  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 409

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Kajetana Rosatiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 410

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Stanisława Szejnfelda  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 411

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 412

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Jadwigi Marii Wiśniewskiej  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 413

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 414

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kosmy Tadeusza Złotowskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 415

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 416

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 417

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 3 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 418

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 419

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 420

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 421

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 422

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 20 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 423

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 424

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 425

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 426

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 427

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 428

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 429

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 430

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 431

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. nr 115-7-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 432

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach komorników sądowych  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 433

  Uchwała Nr 94 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 434

  Zarządzenie nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 435

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 436

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 437

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 438

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 439

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 440

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 441

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2013 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 442

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 443

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 444

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 445

  Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 446

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2014 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 447

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 448

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 449

  Zarządzenie Nr 13/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającej 600 lat stosunków dyplomatycznych polsko-tureckich  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 450

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 38 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Pile  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 451

  Komunikat Nr 06/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 452

  Uchwała nr 60 Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 459

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 460

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 461

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 462

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 463

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 464

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 465

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2013 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 466

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 467

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 468

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 469

  Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii ,,Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r."  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 470

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 471

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na III kwartał 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 472

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 maja 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 473

  Zarządzenie nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku Meldunkowego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 474

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 5 czerwca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 475

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 476

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 477

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Henryka Górskiego  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 478

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 479

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 480

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 481

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 482

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 483

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 484

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 485

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 486

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 487

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 488

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 489

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 490

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 491

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 492

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 493

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 494

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 495

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2014 r. nr 1130-7-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 496

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2014 r. nr 1130-8-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 497

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. nr 1130-9-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 498

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. nr 1131-6-2014 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 499

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. nr 1130-10-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 500

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2014 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 501

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 502

  Uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą ,,Program polskiej energetyki jądrowej"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 503

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie programu wieloletniego pod nazwą ,,Program polskiej energetyki jądrowej"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 504

  Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 505

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. nr 112-9-2014 o nadaniu stopnia nadbrygadiera  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 506

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-12-2014 o mianowaniu na stopień generała dywizji Straży Granicznej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 507

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-10-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 508

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. nr 112-11-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 509

  Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  / Zgromadzenie Narodowe /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 510

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bolesława Piechy  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 511

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 512

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 513

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Beaty Gosiewskiej  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 514

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 515

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Addis Abebie dnia 25 lutego 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 516

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnej Demokratycznej Republiki Etiopii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Addis Abebie dnia 25 lutego 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 517

  Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 518

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci, sporządzona w Warszawie dnia 24 października 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 519

  Oświadczenie Rządowe z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświęconych im miejscach pamięci, sporządzoną w W arszawie dnia 24 października 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 520

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Mariusza Kamińskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 521

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy, podpisana w Bratysławie dnia 22 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 522

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy, podpisanej w Bratysławie dnia 22 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 523

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 524

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Jerzego Polaczka  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 525

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 526

  Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uchyleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 527

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 24 czerwca 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 528

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 529

  Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 530

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 531

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 532

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 533

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 534

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 535

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 536

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 538

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 539

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 540

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 541

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 542

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 czerwca 2014 r. o ustanowieniu Programu wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS-ERIC  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 543

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 544

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o pozbawieniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 545

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnegoz dnia 30 czerwca 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 546

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-10-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 547

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-9-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 548

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 115-8-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 549

  Komunikat Nr 07/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 550

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 551

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 552

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 553

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 554

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 555

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 556

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2013 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 557

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 558

  Uchwała Rady Ministrów nr 123 z dnia 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 559

  Zarządzenie nr 14/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł ,,Patrioci 1944 Obywatele 2014"  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 560

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 561

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 562

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 563

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 564

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 565

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 566

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 567

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 568

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 569

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 570

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 571

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 lipca 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 572

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki lub przez niego nadzorowanych  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 573

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 574

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 575

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 576

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 579

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 580

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2014 r.  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 581

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 582

  Zarządzenie nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 583

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 584

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 585

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 586

  Zarządzenie nr 50/2014 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany  / Prezes Najwyższej Izby Kontroli /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 587

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 588

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 589

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 590

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania przedsięwzięcia pod nazwą ,,Inkubator Innowacyjności"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 591

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Generacja Przyszłości"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 592

  Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r., podpisany w Phnom Penh dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 593

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Kambodży w sprawie uregulowania zadłużenia Królestwa Kambodży wobec Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Phnom Penh dnia 30 maja 2013 r., podpisanym w Phnom Penh dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 594

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 595

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 596

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Akademickie Centrum Kreatywności"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 597

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2014 r. o ustanowieniu programu pod nazwą ,,Uniwersytet Młodych Wynalazców"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 598

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 599

  Zarządzenie nr 15/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę utworzenia Legionów Polskich  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 600

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.  / Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 601

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 602

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 603

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 604

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 605

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 606

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 607

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 608

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 609

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 610

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 611

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 612

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 613

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 614

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 615

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 616

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 617

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 618

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 619

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 620

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 621

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 622

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 623

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 624

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 625

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 626

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 627

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 628

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 629

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 630

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 631

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 632

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2015 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 633

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 634

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 635

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 636

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 637

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 638

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 639

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 640

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 641

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 642

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 643

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 644

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-8-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 645

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-9-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 646

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie upamiętnienia Romualda Traugutta w 150. rocznicę Jego śmierci  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 647

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tadeusza Iwińskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 648

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 649

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 650

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 651

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 652

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 653

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 654

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 655

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 656

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 657

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 658

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 659

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 660

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 661

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 662

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 663

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 664

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-20-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 665

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-21-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 666

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-22-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 667

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 668

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 669

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy operacji ,,Ostra Brama"  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 670

  Uchwała Rady Ministrów nr 141 z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji programu wieloletniego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za rok 2013  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 671

  Uchwała Rady Ministrów nr 142 z dnia 21 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 672

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 673

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Umowę Partnerstwa na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 674

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 675

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin oraz 75. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 676

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 677

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2014 r. nr 1130-12-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 678

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 679

  Komunikat Nr 08/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 680

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 681

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 112-19-2014 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 682

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 683

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 4 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 684

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 685

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 686

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 687

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 688

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 3 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 689

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 690

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 691

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 692

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 693

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 694

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 695

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 696

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 697

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 698

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 699

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 700

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie oddania hołdu bohaterom polskiej drogi do niepodległości  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 701

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 702

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej, średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej, średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG), średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG) w 2013 r. oraz wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w 2014 r.  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 703

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. nr 112-17-2014 o mianowaniu na stopień generała brygady  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 704

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłaty egzaminacyjnej oraz opłaty za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje na rok 2015  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 705

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie stawek opłat na rok 2015 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 706

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 707

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 708

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 709

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 710

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 711

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 712

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2014 r. nr 1130-11-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 713

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 714

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 715

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 115-11-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 716

  Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany nazwy Zboru Wisła na Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów ,,Oaza" w Wiśle  / Minister Administracji i Cyfryzacji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 717

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 1 sierpnia 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 718

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 719

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 720

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 721

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 722

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 723

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 724

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 725

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 726

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 727

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 728

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 729

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 730

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 731

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 732

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 733

  Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 734

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 735

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 736

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2014 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 737

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2014 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 738

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 739

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 740

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 maja 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 741

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 742

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 743

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 744

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 745

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 746

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 747

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 748

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 749

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 750

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 751

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 752

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 753

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 754

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 755

  Zarządzenie nr 16/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Ludwik Węgierski  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 756

  Zarządzenie nr 17/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - brakteat Mieszka III Starego  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 757

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 758

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 759

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 760

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 761

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 762

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 763

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 764

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 765

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 766

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 767

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 768

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 769

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 770

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 771

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 772

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie aktualnej nazwy notowania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 773

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jakuba Szulca  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 774

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 775

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 776

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 777

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 778

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 779

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 780

  Zarządzenie nr 58 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 września 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 781

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.  / Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 782

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.  / Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 783

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 784

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 785

  Komunikat Nr 09/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 786

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 787

  Uchwała Rady Ministrów nr 165 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą ,,Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 788

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille'a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 789

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 790

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 791

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-03-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 792

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-04-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 793

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-05-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 794

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-06-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 795

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2014 r. nr 110-07-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 796

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2014 r. nr 110-08-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 797

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. nr 110-09-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 798

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 110-10-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 799

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 800

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r.  / Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 801

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego natężenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości pułapu stężenia ekspozycji  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 802

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 18/2014 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, upamiętniających 150. rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 803

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2014 r. nr 1131-11-2014 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 804

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. nr 1131-12-2014 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 805

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2014 r. nr 1131-13-2014 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 806

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2014 r. nr 1131-14-2014 o powołaniu w skład Rady Ministrów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 807

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych w sprawie sposobu zapisu nazwisk i imion kandydatów oraz skrótów nazw komitetów wyborczych na obwieszczeniach i kartach do głosowania  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 808

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 809

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w głosowaniu korespondencyjnym  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 810

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 811

  Uchwała nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą ,,Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 812

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 813

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Beaty Kempy  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 814

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-01-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 815

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2014 r. nr 110-02-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 816

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-12-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 817

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-13-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 818

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Izabeli Kloc  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 819

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 820

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Rusieckiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 821

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2014 r. nr 112-29-2014 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 822

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 1130-13-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 823

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2014 r. nr 1130-14-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 824

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 112-24-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 825

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 112-23-2014 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 826

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2014 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 827

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 828

  Uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 829

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis programu do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych w 2015 r.  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 830

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2015 r.  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 831

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 10 września 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 832

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 833

  Zarządzenie nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 834

  Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podlaskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 835

  Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 12 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw związanych z wyrażaniem zgody na przystąpienie do programów realizowanych w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 836

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego urodzin  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 837

  Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.  / Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 838

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 839

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 840

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 841

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 842

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. (przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej)  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 843

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 844

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 845

  Uchwała nr 5/2014 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2015  / Rada Polityki Pieniężnej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 846

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 110-15-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 847

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. nr 110-16-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 848

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-20-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 849

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-22-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 850

  Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii dotyczące utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisane w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 851

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii dotyczącym utworzenia, administracji i działania Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisanym w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 852

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 853

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 854

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. w 25. rocznicę powołania Rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 855

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-18-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 856

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-19-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 857

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-21-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 858

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. nr 110-23-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 859

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-24-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 860

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-25-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 861

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nr 110-11-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 862

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-14-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 863

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. nr 110-17-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 864

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-27-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 865

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-32-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 866

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. nr 110-26-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 867

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 110-28-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 868

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 110-29-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 869

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-30-2014 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 870

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 110-31-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 871

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2014 r. nr 110-33-2014 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 872

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu ,,Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 28 marca 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 873

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie wydawania wiz uczestnikom Programu ,,Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 28 marca 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 874

  Zmiana umowy między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisanej w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r., podpisana w Warszawie dnia 4 sierpnia 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 875

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju o udzielenie grantu IDF na wsparcie potencjału instytucjonalnego do opracowania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, podpisanej w Warszawie dnia 18 stycznia 2013 r., podpisaną w Warszawie dnia 4 sierpnia 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 876

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 877

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 878

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 879

  Memorandum o porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisane w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 880

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii, Ministerstwem Obrony Republiki Chorwacji, Ministerstwem Obrony Republiki Czeskiej, Federalnym Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec, Ministrem Obrony Królestwa Niderlandów, Ministerstwem Obrony Narodowej Rumunii oraz Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji w sprawie relacji funkcjonalnej w odniesieniu do Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, podpisanym w Norfolk dnia 11 grudnia 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 881

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2014 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2014 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 882

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 883

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 884

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 885

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. upamiętniająca 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 886

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 887

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 888

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 14 maja 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 889

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 890

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar masowej zbrodni dokonanej na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1940  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 891

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ludobójstwa dokonywanego na chrześcijanach, jazydach, Kurdach oraz przedstawicielach innych mniejszości religijnych i etnicznych przez organizację terrorystyczną Państwo Islamskie na obszarze północnego Iraku i Syrii  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 892

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 893

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 894

  Komunikat Nr 10/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 października 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 895

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 896

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 897

  Memorandum o porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Szkolnictwa Wyższego Republiki Filipin o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisane w Manili dnia 27 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 898

  Oświadczenie Rządowe z dnia 2 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Szkolnictwa Wyższego Republiki Filipin o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Manili dnia 27 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 899

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 900

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisaną w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 901

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisana w Biszkeku dnia 6 czerwca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 902

  Oświadczenie Rządowe z dnia 1 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, podpisaną w Biszkeku dnia 6 czerwca 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 903

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 904

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 905

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 906

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 14 maja 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 907

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 września 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 14 maja 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 908

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Kiszyniowie dnia 28 marca 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 909

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzoną w Kiszyniowie dnia 28 marca 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 910

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 911

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 912

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 913

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 914

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 915

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 916

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 917

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 918

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 919

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 920

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 921

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 922

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 923

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 924

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 925

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 927

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 928

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 929

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 930

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2014 r. w stosunku do września 2008 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 931

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 932

  Zarządzenie nr 66 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw działań stabilizujących sytuację na rynkach produktów rolno-spożywczych, które zostały objęte embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską, oraz zniesienia barier w transporcie i tranzycie tych produktów na rynek rosyjski  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 934

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 935

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 936

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Edukacji Narodowej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 937

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 938

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 939

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie 30. rocznicy śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 940

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy przybycia do Nowej Zelandii polskich dzieci i ich opiekunów  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 941

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 942

  Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 943

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 944

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2014 roku  / Prezes Państwowej Agencji Atomistyki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 945

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-15-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 946

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. nr 1130-15-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 947

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. nr 1130-16-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 948

  Uchwała nr 134/2010 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 949

  Uchwała nr 175/2014 Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Banku Danych Agencji Energii Jądrowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 950

  Porozumienie z dnia 23 czerwca 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Ochrydzie dnia 5 lutego 1998 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 951

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 23 czerwca 2014 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Macedonii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Macedońskim o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Ochrydzie dnia 5 lutego 1998 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 952

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Biszkeku dnia 24 czerwca 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 953

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Biszkeku dnia 24 czerwca 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 954

  Zarządzenie nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 października 2014 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania ,,Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019"  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 955

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 956

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 957

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 959

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia zgodności arytmetycznej danych w sporządzanych w systemie informatycznym protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 960

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 961

  Zarządzenie nr 19/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł, z serii ,,Polscy Malarze XIX/XX wieku" - Józef Chełmoński  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 962

  Zarządzenie nr 20/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 5 zł, z serii ,,Odkryj Polskę" - Zamek Królewski w Warszawie  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 963

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 964

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 115-13-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 965

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-14-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 966

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 967

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2013 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 968

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2014 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 969

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 970

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 971

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 972

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 973

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 974

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 975

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 976

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 977

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 978

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 979

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 980

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 981

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 982

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 983

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 984

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 985

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 986

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 987

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 988

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 989

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 990

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 991

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 992

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 993

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 994

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 995

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia utraty stanowiska sędziego Trybunału Stanu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1002

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1007

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1010

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o transporcie morskim, podpisana w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1011

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o transporcie morskim, podpisaną w Tbilisi dnia 12 listopada 2013 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1012

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. nr 115-12-14 w sprawie nadania tytułu profesora  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1013

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1015

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1016

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1017

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1018

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1019

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1020

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1021

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1022

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1023

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1024

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1025

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1026

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1027

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1028

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1029

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1030

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1031

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1032

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1033

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1034

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1035

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1036

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1037

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1038

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1039

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1040

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1041

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1042

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wytycznych dotyczących udostępniania protokołów głosowania i wyników wyborów sporządzanych przez obwodowe i terytorialne komisje wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1043

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2010-2012  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1044

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 28 października 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1045

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Donalda Franciszka Tuska  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1046

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1047

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1048

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 października 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1049

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1050

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wykazu dokumentów normatywnych Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OI ML)  / Prezes Głównego Urzędu Miar /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1051

  Zarządzenie nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1052

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych  / Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1053

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1054

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1055

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych, terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących trybu postępowania w przypadku braku możliwości skorzystania z systemu informatycznego wspomagającego pracę organów wyborczych przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1056

  Porozumienie z dnia 20 grudnia 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zmianie zakresu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Gronowo - Mamonowo na międzynarodowy ruch pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 6 ton 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1057

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 20 grudnia 2012 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zmianie zakresu ruchu towarowego w drogowym przejściu granicznym Gronowo - Mamonowo na międzynarodowy ruch pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 6 ton 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1058

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla gminnych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1059

  Uchwała nr 220 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1060

  Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1061

  Uchwała nr 222 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1062

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1063

  Komunikat Nr 11/2014/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1064

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 20 października 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1065

  Uchwała nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1066

  Uchwała nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1067

  Uchwała nr 229 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1068

  Uchwała nr 231 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1069

  Uchwała nr 230 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1070

  Uchwała nr 225 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1071

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1072

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących sprawdzania prawidłowości ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., i ogłaszania wyników tych wyborów na obszarze województwa  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1073

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1074

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1075

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2014 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1076

  Komunikat Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014-2020  / Minister Spraw Wewnętrznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1077

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1078

  Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce  / Prezes Rady Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1079

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1080

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2014 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1081

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1082

  Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotycząca realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2014 roku, podpisana w Kijowie dnia 10 czerwca 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1083

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy dotyczącą realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Ukrainy w 2014 roku, podpisaną w Kijowie dnia 10 czerwca 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1084

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1085

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1086

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1087

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1088

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1089

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1090

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1091

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1092

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1093

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1094

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1095

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1096

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie formy obwieszczenia komisarzy wyborczych o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1097

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1098

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1099

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1100

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1101

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1102

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 listopada 2014 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1103

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pawła Bolesława Grasia  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1104

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1105

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1106

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1107

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1108

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1109

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1110

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1111

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1112

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. o nadaniu orderów  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1113

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1114

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1115

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1116

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1117

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2014 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą ,,KIC 2014 - wsparcie udziału w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1118

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1119

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1120

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2015  / Minister Środowiska /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1121

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2015  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1122

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2015  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1123

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie wysokości kwoty odpowiadającej sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w roku 2015  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1124

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1125

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 listopada 2014 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1126

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2015 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1127

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1128

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2014 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1129

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1130

  Zarządzenie nr 22/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii ,,Historia Monety Polskiej" - brakteat Leszka Białego  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1131

  Zarządzenie nr 21/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 50 zł i 500 zł, z serii ,,Skarby Stanisława Augusta" - Jadwiga Andegaweńska  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1132

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1133

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych nr 3 Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących komitetów monitorujących  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1134

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2014 r.  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1135

  Zarządzenie nr 23/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 10 zł, z serii ,,Historia polskiej muzyki rozrywkowej" - Grzegorz Ciechowski  / Prezes Narodowego Banku Polskiego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1136

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1137

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2015 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1138

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2014 r. nr 1131-15-2014 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1139

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. nr 1131-20-2014 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1140

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2015  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1141

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 października 2014 r. nr 1130-17-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1142

  Uchwała Rady Ministrów nr 233 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1143

  Uchwała Rady Ministrów nr 235 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubelskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1144

  Uchwała Rady Ministrów nr 234 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Pomorskiego  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1145

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Elżbiety Bieńkowskiej  / Marszałek Senatu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1146

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1147

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. nr 1131-22-2014 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1148

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1149

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2014 r.  / Prezes Głównego Urzędu Statystycznego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1150

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1151

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1152

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1153

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2014 r.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1154

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1155

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1156

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1157

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata  / Senat /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1158

  Komunikat nr 12/2014(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  / Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1159

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego  / Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1160

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1161

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1162

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2015 r.  / Minister Finansów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1163

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2014 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1164

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego  / Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1165

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1166

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1167

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu orderu i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1168

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1169

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1170

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1171

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1172

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1173

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczeń  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1174

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2014 r. o nadaniu orderów i odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1175

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. o nadaniu orderu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1176

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2014 r. o nadaniu odznaczenia  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1177

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Łukasza Borowiaka  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1178

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Włodkowskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1179

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jerzego Rębka  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1180

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1181

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Małgorzaty Adamczak  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1182

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marcina Witki  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1183

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Pawła Saługi  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1184

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Adama Jacka Żylińskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1185

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Pawła Katulskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1186

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Żaczka  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1187

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1188

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1189

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1190

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1191

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1192

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1193

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego  / Minister Sprawiedliwości /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1194

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 2 grudnia 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1195

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2015  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1196

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Dygata w związku z 100. rocznicą Jego urodzin  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1197

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1198

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Długosza  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1199

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Polskiego Teatru  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1200

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1201

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Jacka Górczyńskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1202

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Wojtkowskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1203

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Roberta Biedronia  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1204

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1205

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1206

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1207

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1208

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 grudnia 2014 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców  / Państwowa Komisja Wyborcza /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1209

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wartości współczynnika akceptacji ofert  / Minister Gospodarki /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1210

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1211

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1212

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 8 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku prokuratorskim  / Prokurator Generalny /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1213

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2014 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach  / Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1214

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisana w Krakowie dnia 14 marca 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1215

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej, podpisaną w Krakowie dnia 14 marca 2014 r. 

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1216

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2014 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą ,,Diamentowy Grant"  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1217

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele  / Zarząd Nbp /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1218

  Uchwała nr 252 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ,,Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019"  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1219

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1220

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1221

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie  / Prezydent Rzeczypospolitej /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1222

  Uchwała nr 266 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych  / Rada Ministrów /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1223

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Radosława Witkowskiego  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1224

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  / Sejm /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1225

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu  / Marszałek Sejmu /

 • Monitor Polski - rok 2014 nr 000 poz. 1226

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie  / Marszałek Sejmu /Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI