Money.pl Firma Akty prawne

Monitor Polski

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 648 z dnia 2014-08-08

Monitor Polski - rok 2014, nr 0, poz. 648 z dnia 2014-08-08

Wydany przez:Minister Środowiska
Data ogłoszenia:2014-08-08
Tytuł aktu:Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2015
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Treść aktu prawnego:  pobierz treść dokumentu
Data wydania:2014-07-25

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Monitor Polski nr 0 z 2014 roku - pozostałe dokumenty:Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI