Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Samorządy

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Administracja i Samorządy

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Administracja i Samorządy"

Formularz wniosku o dotację na zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Formularz wniosku o dotację na zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Informacja o nie dokonaniu obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego finansowaną ze środków przeznaczonych na realizację projektów, w odniesieniu do nabycia towarów i usług Informacja o nie dokonaniu obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego finansowaną ze środków przeznaczonych na realizację projektów, w odniesieniu do nabycia towarów i usług
Informacja o rozliczaniu podatku od towarów i usług przez Gminę / Powiat / Województwo wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Informacja o rozliczaniu podatku od towarów i usług przez Gminę / Powiat / Województwo wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi
Informacja o składanych korektach deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K) Gminy / Powiatu / Województwa w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Informacja o składanych korektach deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K) Gminy / Powiatu / Województwa w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości
Kwestionariusz o studni Kwestionariusz o studni
Obwieszczenie Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu/ów radnego/ych w wyborach uzupełniających/ponownych Obwieszczenie Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu/ów radnego/ych w wyborach uzupełniających/ponownych
Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej
Podanie do wydziału gospodarki gruntami i geodezji o przedłużenie umowy dzierżawy Podanie do wydziału gospodarki gruntami i geodezji o przedłużenie umowy dzierżawy
Podanie do wydziału gospodarki gruntami i geodezji o wydanie wypisu z rejestru gruntów Podanie do wydziału gospodarki gruntami i geodezji o wydanie wypisu z rejestru gruntów
Podanie o odroczenie (zwolnienie z) zasadniczej służby wojskowej Podanie o odroczenie (zwolnienie z) zasadniczej służby wojskowej
Potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji kandydata na Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta w wyborach przedterminowych Potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji kandydata na Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta w wyborach przedterminowych
Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych
Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej
Umowa o warunkach wprowadzenia zadania rządowego albo zadania samorządu województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Umowa o warunkach wprowadzenia zadania rządowego albo zadania samorządu województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Wojewódzki fundusz ochrony środowiska - Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki Wojewódzki fundusz ochrony środowiska - Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jednostki samorządu terytorialnego Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jednostki samorządu terytorialnego
Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracownika jednostki samorządu terytorialnego Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracownika jednostki samorządu terytorialnego
Wzór wniosku o przyznanie dotacji Wzór wniosku o przyznanie dotacji
Zgłoszenie przez poborowego opuszczenia miejsca pobytu stałego w związku z wyjazdem lub powrotu z miejsca pobytu czasowego do miejsca pobytu stałego Zgłoszenie przez poborowego opuszczenia miejsca pobytu stałego w związku z wyjazdem lub powrotu z miejsca pobytu czasowego do miejsca pobytu stałego

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl