Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Handlowe

Wzór dokumentu : Deklaracja wekslowa - wersja I

Stan na dzień: 2000-11-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Handlowe
Tytuł dokumentu: Deklaracja wekslowa - wersja I
Opis: Deklaracja wekslowa (inaczej porozumienie wekslowe, oświadczenie wekslowe) jest wiążącym wierzyciela Remitenta oświadczeniem Wystawcy weksla, określającym sposób wypełnienia weksla własnego in blanco. Deklaracja określa sposób wypełnienia weksla przez Remitenta, poprzez co eliminuje ewentualne spory mogące powstać z tytułu niezgodności wypełnienia dokumentu weksla z wolą Wystawcy i Remitenta.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Handlowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI