Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Wyjazdy-Przyjazdy

Wzór dokumentu : Informacja o rocznej wielkości sprzedaży...

Stan na dzień: 2007-09-04 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Informacja o rocznej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18%
Opis: Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi jest m.in. przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. Stąd ponizej podajemy obowiązujący wzór informacji o rocznej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18%.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wyjazdy-Przyjazdy"