Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Akcyza

Wzór dokumentu : Informacja o rocznej wielkości sprzedaży...

Stan na dzień: 2007-09-07 00:00:00
Kategoria dokumentu: Akcyza
Tytuł dokumentu: Informacja o rocznej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Opis: Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi jest m.in. przekazywanie organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni. Stąd ponizej podajemy obowiązujący wzór informacji o rocznej wielkości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Akcyza"