Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Wyjazdy-Przyjazdy

Wzór dokumentu : Informacja starosty na temat możliwości...

Podgląd dokumentu: Zobacz aktualny dokument
Stan na dzień: 20/02/2019
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy
Opis:

Dz.U. 2015, poz. 543 (załącznik 5)

Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wyjazdy-Przyjazdy"