Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Izba/Służba Celno-Skarbowa

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Izba/Służba Celno-Skarbowa

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Izba/Służba Celno-Skarbowa"

Arkusz oceny kompetencji funkcjonariusza celnego Arkusz oceny kompetencji funkcjonariusza celnego
Imienne upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Imienne upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
Indywidualna karta oceny sprawności fizycznej funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Indywidualna karta oceny sprawności fizycznej funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Informacja stwierdzająca, iż Sąd Okręgowy postanowieniem, wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji Informacja stwierdzająca, iż Sąd Okręgowy postanowieniem, wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji
Informacja stwierdzająca, że dane i informacje przekazane na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego, podatkowego, w sprawach celnych lub kont Informacja stwierdzająca, że dane i informacje przekazane na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego nie dostarczyły podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego, podatkowego, w sprawach celnych lub kont
Informacja, stwierdzająca, że Sąd Okręgowy postanowieniem wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji Informacja, stwierdzająca, że Sąd Okręgowy postanowieniem wyraził zgodę na udostępnienie danych i informacji
Kwestionariusz oceny okresowej funkcjonariusza celnego Kwestionariusz oceny okresowej funkcjonariusza celnego
Kwestionariusz osobowy kandydata do Służby Celno-Skarbowej Kwestionariusz osobowy kandydata do Służby Celno-Skarbowej
Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika Oświadczenie o objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowego wspólnika
Oświadczenie o prawdziwości i aktualności danych we wniosku wraz z kwestionariuszem postępowania audytowego Oświadczenie o prawdziwości i aktualności danych we wniosku wraz z kwestionariuszem postępowania audytowego
Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi
Pokwitowanie depozytu złożonego w urzędzie celno-skarbowym Pokwitowanie depozytu złożonego w urzędzie celno-skarbowym
Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego
Protokół przekazania materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego Protokół przekazania materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego
Protokół z przeprowadzenia czynności monitorowania przez Służbę Celną Protokół z przeprowadzenia czynności monitorowania przez Służbę Celną
Raport z monitorowania przez Służbę Celną Raport z monitorowania przez Służbę Celną
Rejestr zarządzeń przeprowadzenia obserwacji Rejestr zarządzeń przeprowadzenia obserwacji
Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Świadectwo służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Świadectwo służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej
Upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną Upoważnienie do wykonywania kontroli przez Służbę Celną
Wniosek o mianowanie na stopień służbowy w Służbie Celno-Skarbowej Wniosek o mianowanie na stopień służbowy w Służbie Celno-Skarbowej
Wniosek o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego Wniosek o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego
Wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej Wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Wniosek o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby celnej Wniosek o wypłatę równoważnika z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby celnej
Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie danych i informacji, o których mowa w art. 127a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Wniosek o wyrażenie zgody na wystąpienie do Sądu Okręgowego z wnioskiem o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony, obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego Wniosek o wyrażenie zgody na wystąpienie do Sądu Okręgowego z wnioskiem o odroczenie / przedłużenie odroczenia, na czas oznaczony, obowiązku poinformowania podmiotu o postanowieniu Sądu Okręgowego
Wykaz dni pełnienia służby funkcjonariusza celnego Wykaz dni pełnienia służby funkcjonariusza celnego
Zarządzenie przeprowadzenia obserwacji przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego Zarządzenie przeprowadzenia obserwacji przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego
Zarządzenie zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego Zarządzenie zniszczenia materiałów z obserwacji przeprowadzonej przez Służbę Celną, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego
Zaświadczenie lekarskie o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania przez funkcjonariuszy Służby Celnej Zaświadczenie lekarskie o istnieniu albo braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania przez funkcjonariuszy Służby Celnej
Zaświadczenie o posiadaniu stażu pracy dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych Zaświadczenie o posiadaniu stażu pracy dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności monitorowania przez Służbę Celną Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności monitorowania przez Służbę Celną

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI