Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Służba Zdrowia

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:
Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Służba Zdrowia"

Karta informacyjna o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji Karta informacyjna o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji
NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej NIP-2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
Oświadczenie o zdarzeniu drogowym Oświadczenie o zdarzeniu drogowym
Pozew o wykonanie zapisu testamentowego Pozew o wykonanie zapisu testamentowego
Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia Pozew o zapłatę zaległego wynagrodzenia
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia
Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia
S3 - Leczenie dla byłego pracownika przygranicznego w państwie ostatniego miejsca pracy S3 - Leczenie dla byłego pracownika przygranicznego w państwie ostatniego miejsca pracy
Umowa na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę Umowa na wydanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę
Wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju Wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju
Wniosek do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń Wniosek do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń
Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia
Wniosek o udzielenie pozwolenia na poddanie towarów zabiegom zwyczajowym - czasowe wprowadzenie Wniosek o udzielenie pozwolenia na poddanie towarów zabiegom zwyczajowym - czasowe wprowadzenie
Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym Państwie UE/EFTA Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym Państwie UE/EFTA
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wyjeżdżających w związku z pracą, nauką, studiami lub poszukiwaniem pracy przez bezrobotnych oraz dla pracowników konsularnych i dyplomatycznych Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób wyjeżdżających w związku z pracą, nauką, studiami lub poszukiwaniem pracy przez bezrobotnych oraz dla pracowników konsularnych i dyplomatycznych
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia - UE/EFTA Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia - UE/EFTA
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie UE/EFTA (wyjazd turystyczny)
Wniosek o wydanie formularza E-123 Wniosek o wydanie formularza E-123
Wniosek o wydanie zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi Wniosek o wydanie zezwolenia na handel hurtowy napojami alkoholowymi
Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie /unieważnienie (KRS-Z61) Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - likwidacja, rozwiązanie /unieważnienie (KRS-Z61)
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB) Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (KRS-ZA) Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne (KRS-ZA)
Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI