Wzór dokumentu : Oświadczenie członka rodziny...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 18/02/2020
Kategoria dokumentu: Świadczenia rodzinne
Tytuł dokumentu: Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Opis:

Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 2)

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8001 free 0 name OÅ›wiadczenie czÅ‚onka rodziny rozliczajÄ…cego siÄ™ na podstawie przepisów o zryczaÅ‚towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiÄ…ganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiÄ…gniÄ™tym w roku kalendarzowym poprzedzajÄ…cym okres Å›wiadczeniowy descr <p><strong><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy&nbsp;od dnia 1 stycznia 2016 r.<br /> </span></strong><span>Dz.U. 2015, poz. 2229 (zaÅ‚Ä…cznik 2)</span></p> files filename doc_8001-0.dot pages 1 photo 1451898175oswiadczenie-czlonka-rodziny.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1