Money.pl Firma Wzory dokumentów

Dla każdego

Wzór dokumentu : Oświadczenie o przyjęciu spadku z...

Stan na dzień: 2004-01-27 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dla każdego
Tytuł dokumentu: Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
Opis: Oświadczenie o przyjęciu bądź też odrzuceniu spadku jest pierwszą czynnością jaka powinna zostać dokonana przez spadkobierców zmarłego. Zasadniczo mogą oni przyjąć spadek wprost (bez ograniczenia za długi spadkowe), z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe), mogą także złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oświadczenie można złożyć przed sądem bądź przed notariuszem. Termin na jego złożenie wynosi 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się przez spadkobierców o tytule swojego powołania (dziedziczenie ustawowe) bądź liczonym od dnia w którym spadkobierca dowiedział się o istnieniu i treści testamentu, po uzyskaniu informacji o śmierci spadkodawcy (dziedziczenie testamentowe). Jeżeli spadkobiercy nie złożą oświadczenia we wskazanym terminie, przyjmuje się, iż, poza pewnymi wyjątkami, przyjęli spadek wprost - bez ograniczenia za długi spadkowe.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dla każdego"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI