Money.pl Firma Wzory dokumentów

Dla każdego

Wzór dokumentu : Umowa pożyczki

Stan na dzień: 2004-01-26 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dla każdego
Tytuł dokumentu: Umowa pożyczki
Opis: Pożyczka jest umową konsensualną, która polega na zgodnym oświadczeniu woli stron mocą którego dający ją zobowiązuje się przenieść na biorącego własność określonej ilości pieniędzy albo innych rzeczy oznaczonych co do gatunku, natomiast biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić takie rzeczy, jakie otrzyma. Umowa pożyczki wywiera więc skutki w sferze prawa rzeczowego, mimo tego, że uregulowana jest w prawie zobowiązaniowym. Umowa ta może zostać zawarta w dowolnej formie, jednakże w przypadku zawierania umowy pożyczki pieniężnej, której wartość przekracza 500 zł, Kodeks cywilny przewiduje jako wymaganą, formę pisemną dla celów dowodowych.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dla każdego"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI