Money.pl Firma Wzory dokumentów

Dla każdego

Wzór dokumentu : Testament własnoręczny (2)

Stan na dzień: 2004-01-20 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dla każdego
Tytuł dokumentu: Testament własnoręczny (2)
Opis: Swoboda testowania to zakres uprawnień pozwalających spadkodawcy dysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jednakże sporządzony przez spadkodawcę testament może okazać się nieważny. Sankcja nieważności, występuje w następujących przypadkach: - testament zawiera rozrządzenia więcej niż jednego spadkodawcy, - testament został sporządzony przez osobę nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych, przez przedstawiciela lub oświadczenie spadkodawcy było obarczone wadami, - testament został sporządzony z naruszeniem przepisów o formie, - spadkobierca został powołany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, a z treści testamentu lub okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany, - w treści testamentu spadkodawca zawarł podstawienie powiernicze, a z treści testamentu lub okoliczności wynika, że bez takiego ograniczenia spadkobierca nie zostałby powołany. Ponadto testament, jak każda czynność prawna, może być nieważny, jeżeli jego treść jest sprzeczna z ustawą, z zasadami współżycia społecznego lub ma na celu obejście ustawy.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dla każdego"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI