Wzór dokumentu : Oświadczenie o wielkości gospodarstwa...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 07/04/2020
Kategoria dokumentu: Świadczenia rodzinne
Tytuł dokumentu: Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Opis:

Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.
Dz.U. 2015, poz. 2229 (załącznik 4)

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 8006 free 0 name OÅ›wiadczenie o wielkoÅ›ci gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajÄ…cym okres Å›wiadczeniowy descr <p><strong><span style="color: #0000ff">Formularz obowiÄ…zujÄ…cy&nbsp;od dnia 1 stycznia 2016 r.<br /> </span></strong>Dz.U. 2015, poz.&nbsp;2229 (zaÅ‚Ä…cznik 4)</p> files filename doc_8006-0.dot pages 1 photo 1451903273oswiadczenie-o-wielkosci-gospodarstwa-rolnego.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1