Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Akcyza

Wzór dokumentu : Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o...

Stan na dzień: 2005-05-05 00:00:00
Kategoria dokumentu: Akcyza
Tytuł dokumentu: Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
Opis: Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do tej czynności wymaga zachowania formy pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 1018 § 3 Kodeksu cywilnego).
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Akcyza"