Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych

Wzór dokumentu : Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia...

Stan na dzień: 2004-03-31 00:00:00
Kategoria dokumentu: Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych
Tytuł dokumentu: Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o odwołaniu członka zarządu spółki z o.o.
Opis: Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (zarząd może zostać powołany w samej umowie spółki; w takim przypadku odwołanie członka zarządu nie stanowi zmiany umowy spółki). Głosowanie w przedmiocie powołania lub odwołania członków zarządu musi być tajne.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych"