Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych"

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Formularz zgłoszeniowy do aplikacji SHRIMP Formularz zgłoszeniowy do aplikacji SHRIMP
Formularz zgłoszeniowy SH1 do aplikacji SHRIMP Formularz zgłoszeniowy SH1 do aplikacji SHRIMP
Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w realizacji branżowego projektu promocyjnego
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w danym okresie sprawozdawczym
Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie  lub rybołówstwie Informacja o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Oferta realizacji zadania publicznego / oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a / 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Oferta realizacji zadania publicznego / oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1a / 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o odwołaniu członka zarządu spółki z o.o. Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o odwołaniu członka zarządu spółki z o.o.
Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Roczne sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rolnictwie (instrukcja w PDF) Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rolnictwie (instrukcja w PDF)
Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rybołówstwie (instrukcja w PDF) Sprawozdanie o udzielonej pomocy De Minimis w rybołówstwie (instrukcja w PDF)
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej (instrukcja w PDF) Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej (instrukcja w PDF)
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc De Minimis (instrukcja w pliku PDF) Sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc De Minimis (instrukcja w pliku PDF)
Sprawozdanie o udzielonej w ramach notyfikowanego programu pomocowego pomocy regionalnej, której wartość przekracza równowartość 3 mln Euro Sprawozdanie o udzielonej w ramach notyfikowanego programu pomocowego pomocy regionalnej, której wartość przekracza równowartość 3 mln Euro
Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Umowa o realizację zadania publicznego / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1a i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności
Upoważnienie do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu Upoważnienie do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu
Upoważnienie do przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego Upoważnienie do przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat
Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego Wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego
Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Wniosek o dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia promocyjnego
Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia wydawniczego promującego eksport lub sprzedaż na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej
Wniosek o przyznanie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę Wniosek o przyznanie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę
Wniosek o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu / aktualizację danych użytkownika aplikacji Wniosek o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu / aktualizację danych użytkownika aplikacji
Zaświadczenie o pomocy De Minimis Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Zaświadczenie o pomocy De Minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI