Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych

Wzór dokumentu : Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego...

Stan na dzień: 2005-08-23 00:00:00
Kategoria dokumentu: Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych
Tytuł dokumentu: Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelności
Opis: Prawo cywilne stwarza wierzycielom szereg potencjalnych sposobów ustanowienia zabezpieczenia przysługujących im wierzytelności. Jednym z nich jest możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego. Przedmiotem tego zabezpieczenia oczywiście mogą być rzeczy ruchome, ale nie tylko. Ustawa daje bowiem możliwość ustanowienia zastawu rejestrowego także na wierzytelności.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych"