Wzór dokumentu : Rejestr przesyłek złożonych w Urzędzie Gminy

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 28/01/2020
Kategoria dokumentu: Gminne (formularze w obiegu wewnętrznym)
Tytuł dokumentu: Rejestr przesyłek złożonych w Urzędzie Gminy
Opis:

Dz.U. 2015, poz. 1222 (załącznik 4)

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7138 free 0 name Rejestr przesyÅ‚ek zÅ‚ożonych w UrzÄ™dzie Gminy descr <p>Dz.U. 2015, poz. 1222 (zaÅ‚Ä…cznik 4)</p> files filename doc_7138-0.dot pages 1 photo 1385902718rejestr-przesylek-zlozonych-w-urzedzie-gminy.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1