Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Administracja i Samorządy Inne pisma Gminne (formularze w obiegu wewnętrznym)

Wzór dokumentu : Wezwanie do uzasadnienia korekty...

Stan na dzień: 2007-08-20 13:32:04
Kategoria dokumentu: Gminne (formularze w obiegu wewnętrznym)
Tytuł dokumentu: Wezwanie do uzasadnienia korekty informacji o nieruchomościach
Liczba stron: 2
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Dostępność: Dokument jest nieaktualny i nie jest dostępny do pobrania.