Wzór dokumentu : Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 24/09/2021
Kategoria dokumentu: Akcyza
Tytuł dokumentu: Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Opis: Dz.U. 2019, poz. 398 (załącznik 2)
Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.

Liczba stron: 1
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody paymentDetails ERROR: The requested URL could not be retrieved

ERROR

The requested URL could not be retrieved


The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://webapi.iform.pl/xmlrpc.php

Connection to 185.255.40.42 failed.

The system returned: (111) Connection refused

The remote host or network may be down. Please try the request again.

Your cache administrator is root.