Money.pl Firma Wzory dokumentów

Dla każdego

Wzór dokumentu : Umowa darowizny kwoty pieniężnej

Stan na dzień: 2000-11-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dla każdego
Tytuł dokumentu: Umowa darowizny kwoty pieniężnej
Opis: Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron. Oznacza to, że jeżeli jednak dla przeniesienia własności rzeczy konieczna jest szczególna forma - tak jak np. forma aktu notarialnego dla przeniesienia własności nieruchomości, darowizna powinna być zawarta w tej formie.
Liczba stron: 1
Tagi: umowa darowizny kwoty pieniężnej wzór
umowa darowizny kwoty pieniężnej doc
umowa darowizny środków pieniężnych
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dla każdego"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI