Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Handlowe

Wzór dokumentu : Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności...

Stan na dzień: 2001-02-16 00:00:00
Kategoria dokumentu: Handlowe
Tytuł dokumentu: Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej
Opis: Zgodnie z ogólną zasadą ujętą w Kodeksie cywilnym, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny a także inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości przenosi własność rzeczy na nabywcę, chyba że że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Jeśli wobec powyższego, strony postanowiły, iż własność przedmiotu sprzedaży nie przejdzie na nabywcę z chwilą zawarcia umowy sprzedaży lecz odpowiednio później, przykładowo z chwilą dokonania zapłaty ostatniej raty, własność przedmiotu sprzedaży przejdzie na nabywcę zgodnie z postanowieniami umownymi. W załączeniu prezentujemy dokument sprzedaży z zastrzeżeniem własności samochodu osobowego.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Handlowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI