Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Handlowe

Wzór dokumentu : Weksel własny

Stan na dzień: 2000-11-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Handlowe
Tytuł dokumentu: Weksel własny
Opis: Weksel własny jest dokumentem służącym zabezpieczaniu roszczeń pieniężnych. Zobowiązanie wekslowe jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, oderwanym od swojej podstawy prawnej. Realizacja prawa z weksla własnego polega na zwróceniu się przez posiadacza weksla do jego wystawcy z żądaniem wykupienia weksla. W braku spełnienia tego żądania posiadacz weksla może wystąpić do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i na podstawie tego tytułu opatrzonego klauzulą wykonalności skierować sprawę do egzekucji komorniczej. Jako dokument będący papierem wartościowym, weksel własny powinien zawierać: nazwę weksla, przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, oznaczenie terminu płatności, oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana, oznaczenie miejsca i daty wystawienia weksla, podpis wystawcy weksla.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Handlowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI