Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Handlowe

Wzór dokumentu : Wezwanie do wykonania umowy z zagrożeniem...

Stan na dzień: 2000-11-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Handlowe
Tytuł dokumentu: Wezwanie do wykonania umowy z zagrożeniem odstąpienia
Opis: Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. W niniejszym przykładzie wierzyciel (nabywca samochodu) wzywa dłużnika (sprzedawcę) do wydania przedmiotu kupna-sprzedaży (samochodu).
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Handlowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI