Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Straż Graniczna

Wzór dokumentu : Wniosek o koncesję na bezprzewodowe...

Stan na dzień: 2007-04-06 00:00:00
Kategoria dokumentu: Straż Graniczna
Tytuł dokumentu: Wniosek o koncesję na bezprzewodowe rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych
Opis: Prezentujemy druki potrzebne w postępowaniu w sprawie udzielenia koncesji na bezprzewodowe rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych. Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał tylko w kolorze, a kopia czarno-biała) osobiście w Kancelarii KRRiT (Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa) w godz. 9.00-15.00 bądź drogą pocztową - decyduje data stempla pocztowego (ale nie pocztą elektroniczną). Rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego, z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej, i równoczesne jego rozpowszechnianie.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Straż Graniczna"