Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Straż Graniczna

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Straż Graniczna

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Straż Graniczna"

Arkusz oceny funkcjonariusza celnego z rozmowy kwalifikacyjnej Arkusz oceny funkcjonariusza celnego z rozmowy kwalifikacyjnej
Dokument przyjęcia wyjaśnień od funkcjonariusza, który uległ wypadkowi Dokument przyjęcia wyjaśnień od funkcjonariusza, który uległ wypadkowi
Dokument przyjęcia wyjaśnień od świadka wypadku oraz innych osób, których informacje mogą mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku Dokument przyjęcia wyjaśnień od świadka wypadku oraz innych osób, których informacje mogą mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
Dokument z dokonania oględzin miejsca wypadku, maszyn lub urządzeń, oceny ich stanu technicznego Dokument z dokonania oględzin miejsca wypadku, maszyn lub urządzeń, oceny ich stanu technicznego
Formularz aplikacyjny funkcjonariusza celnego Formularz aplikacyjny funkcjonariusza celnego
Imienne upoważnienie do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych Imienne upoważnienie do udostępnienia funkcjonariuszowi Straży Granicznej danych osobowych
Informacja o udzieleniu pochwały funkcjonariuszowi Straży Granicznej Informacja o udzieleniu pochwały funkcjonariuszowi Straży Granicznej
Karta sprawności fizycznej kandydata do służby w straży granicznej Karta sprawności fizycznej kandydata do służby w straży granicznej
Kwestionariusz oceny okresowej funkcjonariusza celnego Kwestionariusz oceny okresowej funkcjonariusza celnego
Kwestionariusz opinii służbowej funkcjonariusza celnego Kwestionariusz opinii służbowej funkcjonariusza celnego
Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej
Nakaz doprowadzenia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Nakaz doprowadzenia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Notatka służbowa dotycząca kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom Notatka służbowa dotycząca kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
Notatka służbowa dotycząca sprawdzenia lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Notatka służbowa dotycząca sprawdzenia lokalu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Notatka urzędowa z przeprowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej Notatka urzędowa z przeprowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej
Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do renty z powodu niezdolności do pracy Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania prawa do renty z powodu niezdolności do pracy
Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badanie funkcjonariusza straży granicznej Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badanie funkcjonariusza straży granicznej
Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza / pracownika Straży Granicznej Oświadczenie o stanie majątkowym funkcjonariusza / pracownika Straży Granicznej
Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej
Protokół kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom Protokół kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
Protokół przeglądania zawartości bagaży / sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej Protokół przeglądania zawartości bagaży / sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej
Protokół z kontroli osobistej Protokół z kontroli osobistej
Protokół zatrzymania osoby przez Służbę Graniczną Protokół zatrzymania osoby przez Służbę Graniczną
Protokół zniszczenia materiałów Protokół zniszczenia materiałów
Rejestr czynności w sprawach niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa prowadzonego w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Komendzie Oddziału Straży Granicznej) Rejestr czynności w sprawach niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa prowadzonego w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Komendzie Oddziału Straży Granicznej)
Rejestr czynności w sprawach niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej Rejestr czynności w sprawach niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa prowadzonego w Prokuraturze Okręgowej
Rejestr postanowień sądu w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną Rejestr postanowień sądu w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną
Rejestr wniosków i zarządzeń komendanta głównego straży granicznej/komendanta biura spraw wewnętrznych straży granicznej/komendanta oddziału straży granicznej w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez straż graniczną Rejestr wniosków i zarządzeń komendanta głównego straży granicznej/komendanta biura spraw wewnętrznych straży granicznej/komendanta oddziału straży granicznej w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez straż graniczną
Rejestr wniosków Prokuratora Generalnego/Prokuratora Okręgowego do sądu na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanym w wyniku stosowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną dowodów popełnienia przestępstwa Rejestr wniosków Prokuratora Generalnego/Prokuratora Okręgowego do sądu na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanym w wyniku stosowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną dowodów popełnienia przestępstwa
Rejestr zgód Prokuratora Generalnego/Prokuratora Okręgowego w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną Rejestr zgód Prokuratora Generalnego/Prokuratora Okręgowego w sprawie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną
Rozkaz o wyróżnieniu funkcjonariusza Straży Granicznej Rozkaz o wyróżnieniu funkcjonariusza Straży Granicznej
Skierowanie na badanie okresowe/kontrolne funkcjonariusza straży granicznej Skierowanie na badanie okresowe/kontrolne funkcjonariusza straży granicznej
Skierowanie w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby kandydata/funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej Skierowanie w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby kandydata/funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej
Świadectwo służby funkcjonariusza Straży Granicznej Świadectwo służby funkcjonariusza Straży Granicznej
Upoważnienie do przeprowadzenia konroli przez Straż Graniczną Upoważnienie do przeprowadzenia konroli przez Straż Graniczną
Upoważnienie do sprawdzenia lokalu cudzoziemca przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Upoważnienie do sprawdzenia lokalu cudzoziemca przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej o zarządzenie czynności Wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownika właściwej komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej o zarządzenie czynności
Wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej do prokuratora okręgowego lub komendanta oddziału straży granicznej Wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej do prokuratora okręgowego lub komendanta oddziału straży granicznej
Wniosek o koncesję na bezprzewodowe rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych Wniosek o koncesję na bezprzewodowe rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych
Wniosek o mianowanie na stopień Straży Granicznej Wniosek o mianowanie na stopień Straży Granicznej
Wniosek o nadanie "Odznaki Straży Granicznej" Wniosek o nadanie "Odznaki Straży Granicznej"
Wniosek o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej Wniosek o nadanie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej
Wniosek o przekazanie informacji API Wniosek o przekazanie informacji API
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza Straży Granicznej Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza Straży Granicznej
Wniosek o przydział tymczasowy kwatery dla funkcjonariusza Straży Granicznej Wniosek o przydział tymczasowy kwatery dla funkcjonariusza Straży Granicznej
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego emerytom i rencistom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzinom Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego emerytom i rencistom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzinom
Wniosek o udzielenie wyróżnienia funkcjonariuszom Straży Granicznej Wniosek o udzielenie wyróżnienia funkcjonariuszom Straży Granicznej
Wniosek o wypłatę dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny Wniosek o wypłatę dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny
Wniosek o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej Wniosek o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu na koszt właściwego organu Straży Granicznej
Wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania Wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania
Wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej dotyczącej przestępstwa prowadzonej przez Straż Graniczną Wniosek o wyrażenie zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej dotyczącej przestępstwa prowadzonej przez Straż Graniczną
Wniosek o zarządzenie/przedłużenie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną Wniosek o zarządzenie/przedłużenie kontroli operacyjnej prowadzonej przez Straż Graniczną
Wniosek w sprawie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Wniosek w sprawie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Wniosek, postanowienie o wyrażenie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodów popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną Wniosek, postanowienie o wyrażenie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej dowodów popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną
Wykaz czasu sprawowania opieki nad psem służbowym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej Wykaz czasu sprawowania opieki nad psem służbowym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
Wykaz czasu sprawozdania opieki nad psem służbowym przez funkcjonariusza Straży Granicznej Wykaz czasu sprawozdania opieki nad psem służbowym przez funkcjonariusza Straży Granicznej
Wzór rejestru dokumentacji prowadzonej w komendzie głównej Straży Granicznej Wzór rejestru dokumentacji prowadzonej w komendzie głównej Straży Granicznej
Zarządzenie o zaniechaniu czynności Zarządzenie o zaniechaniu czynności
Zawiadomienie o zarządzeniu niejawnego nadzorowania wytwarzania/przemieszczania/przechowywania/obrotu przedmiotami przestępstwa Zawiadomienie o zarządzeniu niejawnego nadzorowania wytwarzania/przemieszczania/przechowywania/obrotu przedmiotami przestępstwa
Zawiadomienie organów i instytucji oraz przedsiębiorców dokonujących przesyłek zawierających przedmiot przestępstwa o zarządzeniu czynności Zawiadomienie organów i instytucji oraz przedsiębiorców dokonujących przesyłek zawierających przedmiot przestępstwa o zarządzeniu czynności
Zawiadomienie Prokuratora Okręgowego o zarządzeniu czynności Zawiadomienie Prokuratora Okręgowego o zarządzeniu czynności

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl