Wzór dokumentu : Wniosek o przyznanie lub przedłużenie...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 18/02/2020
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka
Opis:

Dz.U. 2016, poz. 1382 (załącznik 1)
Formularz obowiązuje od dnia 2 września 2016 r.

Liczba stron: 3
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 6640 free 0 name Wniosek o przyznanie lub przedÅ‚użenie ważnoÅ›ci Karty Polaka descr <p><span style="color: #0000ff">Dz.U. 2016, poz.&nbsp;1382 (zaÅ‚Ä…cznik 1)<br /> </span><span style="color: #336600"><strong>Formularz obowiÄ…zuje od dnia 2 wrzeÅ›nia 2016 r.</strong></span></p> files filename doc_6640-0.dot pages 3 photo 1472816011wniosek-o-przyznanie-lub-przedluzenie-waznosci-karty-polaka.png price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1