Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Wyjazdy-Przyjazdy

Wzór dokumentu : Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze...

Stan na dzień: 28/09/2020
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Polsce
Opis: Dz.U. 2018, poz. 1204
Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.

Liczba stron: 6
Format pliku: pdf   Formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu jest bezpłatny.

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wyjazdy-Przyjazdy"