Wzór dokumentu : Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi...

Stan na dzień: 23/02/2020
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa / korzystania z mobilności długoterminowej
Opis: Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 6)
Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.

Liczba stron: 18
Format pliku: pdf   Interaktywny formularz w formacie PDF
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 700 free 0 name Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnÄ…trz przedsiÄ™biorstwa / korzystania z mobilnoÅ›ci dÅ‚ugoterminowej descr <span style="color: #0000ff">Dz.U. 2019, poz. 779 (zaÅ‚Ä…cznik 6)<br /> </span><strong><span style="color: #336600">Formularz obowiÄ…zuje&nbsp;od dnia&nbsp;27&nbsp;kwietnia 2019 r.</span></strong></p> files filename doc_700-0_A.pdf pages 18 photo 1556480804wniosek-o-udzielenie-cudzoziemcowi-zezwolenia-na-pobyt-czasowy-w-celu-wykonywania-pracy-w-ramach-przeniesienia-wewnatrz-przedsiebiorstwa--korzystania-z-mobilnosci-dlugoterminowej.png price 23,37 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 23,37 sms 0