Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Wyjazdy-Przyjazdy

Wzór dokumentu : Wniosek o wydanie zezwolenia na...

Stan na dzień: 2005-11-14 00:00:00
Kategoria dokumentu: Wyjazdy-Przyjazdy
Tytuł dokumentu: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej
Opis: 15 listopada 2005 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Minister określił w nim m.in. poniższy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej mogą bowiem prowadzić, o ile spełniają ustawowe warunki, po uzyskaniu zezwolenia wojewody: jednostki samorządu terytorialnego, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne, a także osoby fizyczne.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Wyjazdy-Przyjazdy"