Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Edukacja

Wzór dokumentu : Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej z...

Stan na dzień: 2004-05-13 00:00:00
Kategoria dokumentu: Edukacja
Tytuł dokumentu: Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej z ważnych powodów
Opis: Zgodnie z art. 869 § 2 kc, z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Edukacja"