Wzór dokumentu : Wzór powiadomienia o wynikach kontroli...

Link do dokumentu: Zobacz dokument
Stan na dzień: 21/01/2020
Kategoria dokumentu: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
Tytuł dokumentu: Wzór powiadomienia o wynikach kontroli wyrobu i działaniach podjętych w wyniku ustaleń kontroli
Opis:

Dz.U. 2008 Nr 230, poz. 1540 (2)

Liczba stron: 4
Format pliku: dot   Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

ERROR: Nie udało się sparsować metody productDetails product_id 7317 free 0 name Wzór powiadomienia o wynikach kontroli wyrobu i dziaÅ‚aniach podjÄ™tych w wyniku ustaleÅ„ kontroli descr <p>Dz.U. 2008 Nr 230, poz. 1540 (2)</p> files filename doc_7317-0.dot pages 4 photo schowek01.jpg price 8,61 warranty_price_1 4,92 warranty_price_2 8,61 sms 1