Money.pl Firma Wzory dokumentów

Dla każdego

Wzór dokumentu : Wzór umowy poręczenia

Stan na dzień: 2000-11-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Dla każdego
Tytuł dokumentu: Wzór umowy poręczenia
Opis: Stosunek poręczenia powstaje na podstawie umowy zawartej między poręczycielem a wierzycielem. Przedmiotem poręczenia może być każde zobowiązanie dłużnika bez względu na jego podstawę i źródło jak i to czy jest to zobowiązanie pieniężne czy nie, osobiste czy wynika z działanie czy tez z zaniechania. Jeśli dłużnik nie spełni świadczenia może ono być spełnione przez poręczyciela. Jeśli natomiast świadczenie może być spełnione wyłącznie przez dłużnika na poręczyciela mogą być nałożone następstwa nie wykonania zobowiązania - w szczególności poręczyciel będzie zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody. Poręczyciel może poręczyć całość długu bądź jego część, strony uprawnione są także do ograniczenia wysokości odpowiedzialności poręczyciela. Poręczenie może także dotyczyć bądź wymagalnego bądź przyszłego roszczenia.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Dla każdego"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI