Money.pl Firma Wzory dokumentów

Podatkowe Kalkulatory podatkowe

Wzór dokumentu : Zaliczka kwartalna na podatek według zasad...

Stan na dzień: 21/07/2024
Kategoria dokumentu: Kalkulatory podatkowe
Tytuł dokumentu: Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 12% i 32%)
Opis:

Kalkulator dotyczy 2023 r. *

Kalkulator służy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak również składki zdrowotnej dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczających się podatkiem na zasadach ogólnych w cyklu kwartalnym.

Składka zdrowotna dla podatników osiągajacych dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczających się według skali podatkowej w 2023 r., tak jak to miało miejsce w roku ubiegłym, wyliczana będzie w wysokości 9% od dochodu. W przypadku wystąpienia nadpłaty składki zdrowotnej w perspektywie rocznej, kalkulator wskaże wysokość takiej nadpłaty.


W miesiącach styczeń - czerwiec 2023 r. do kwoty dochodu 3 490 zł m-c, zapłacimy składkę zdrowotną w najniższym wymiarze 314,10 zł. W miesiącach lipiec - grudzień 2023, do kwoty dochodu 3 600 zł., zapłacimy składkę zdrowotną w najniższym wymiarze 324 zł. Uwaga ! Składka wyliczona od podstawy rocznej nie może być mniejsza niż iloczyn: 9% * liczba miesięcy podlegania ubezpieczeniu * minimalne wynagrodzenie z danego okresu.


W przypadku rozliczeń kwartalnych podatnicy wpłacają zaliczki na podatek do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, natomiast ta forma opodatkowania nie zwalnia od odprowadzania składki zdrowotnej w cyklu miesięcznym. Kalkulator oblicza zaliczkę na podatek dochodowy od miesiąca w którym podatnik przekroczył narastająco dochód w wysokości 30 tys. zł. Pamiętajmy jednak, iż składkę zdrowotną opłacamy w cyklach miesięcznych niezależnie od osiąganego dochodu.

Skala podatkowa 2023

Podatników PIT uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej w 2023 r. będzie dotyczyć poniższa skala podatkowa:
• podstawa obliczenia podatku do 120.000 zł
- podatek wynosi: 12% minus kwota zmniejszająca podatek (3.600),
• podstawa obliczenia podatku ponad 120.000 zł
- podatek wynosi: 10.800 zł  + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł. 


---------------
Uwaga: Przy zakupie kalkulatora, prosimy wybrać opcję 'tylko formularz'. Gwarancja aktualizacji prawnej nie uprawnia do wersji kalkulatora na kolejny rok lub lata.

Liczba stron: 1
Format pliku: xlsx   Formularz przeznaczony jest tylko do wydruku.
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.

Płatności za dokument

Sposób płatności:
Cena: 60,27 zł (cena zawiera 23% VAT)
SZYBKIE PŁATNOŚCI,
PRZELEW,
PŁATNOŚĆ KARTĄ
Usługa wysyłania formularzy płatnych świadczona jest przez firmę Signform. Totalmoney.pl sp. z o.o. jedynie pośredniczy, zamieszczając ich ogłoszenie. W razie pytań prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z Signform. Adres: reklamacje@signform.pl

Inne wzory dokumentów w kategorii "Kalkulatory podatkowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI